Časové pásma

Ak obchodujete z časového pásma +01:00 (Slovensko, Česká republika,...) - časové pásmo nastavovať nemusíte, pretože táto zóna je už v systéme prednastavená.

Na nastavenie časovej zóny musíte urobiť dve veci:

  • nastaviť jazykovú verziu
  • upraviť vlastný účet

1. Jazyková verzia

Kliknite na NASTAVENIA / JAZYKY a vyberte jazykovú verziu, ktorú používate. 

V okne "Upraviť jazykovú verziu" môžete okrem iného upraviť: časové pásmo, formát dátumu a formát času.

Pre nastavenie časovej zóny kliknite na malý kalendár v riadku Časové pásmo. Otvorí sa mapa sveta. Tu si vyberte krajinu, ktorú chcete používať ako domovskú ohľadom na časové pásmo (je nutné kliknúť na písomný údaj krajiny).

Časová zóna

Otvorí sa zoznam časových zón v oblasti, ktorú ste zvolili.

Časové pásmo

Nastavte Formát dátumu ( nájdete ho priamo po Časovým pásmom v okne "Upraviť jazykovú verziu").

Formát dátumu

Kliknite na Uložiť Uložiť

2. Upraviť vlastný účet

Kliknite na administrator (vpravo hore). Otvorí sa okno "Upraviť osobu". Tu môžete nastaviť množstvo informácií o sebe a svojej firme. 

Časovú zónu nastavíte rovnako ako pri jazykovej verzii (malý kalendár, vyberte oblasť a časové pásmo v danej oblasti).

časové pásmo

výber krajiny

Kliknite na Uložiť Uložiť

Nastavenie časového pásma sa prejaví v objednávkach (klikni na Objednávky).

Objednávka