Prehľad a funkcie blokov v redakčnom systéme INTEO

Bloky sú rozdelené do troch zložiek
(nájdete v sekcii "Stránky", vpravo hore kliknete na "Nový blok") :

Najpoužívanejšie (Text, Galéria, Formulár, Novinky, Ankety, Kniha návštev, Rozcestník, Obsah z)
Rozšírené (Produkt z, Obsah kategórie, Presmerovanie, HTML kód, Mapa stránok, Faq, Názov)
Widgety (Facebook, Mapy Google, YouTube video, Twitter box)
Jednotlivé bloky máte v administrácii aktívne podľa toho, ktorý z balíkov Inteo.sk ste si objednali.

 

Najpoužívanejšie

 • textový editor TEXT - slúži na vytváranie obsahu web stránky. 
  Funkcie:
  vkladanie textov, 
  úprava textu (úprava písma – zväčšenie, zmenšenie, farba, zvýraznenie, zarovnanie textu, odrážky, číslovaný zoznam),
  vkladanie obrázkov do textu,
  vkladanie hypertextových odkazov (možnosť vytvoriť textový odkaz, obrázkový odkaz, vloženie súboru na web), 
  zdrojový kód textového editora
 • blok Galéria Galéria – vloženie fotogalérie na web stránku. 
  Funkcie:  
  vkladanie obrázkov,
  vytvorenie názvu a alternatívneho textu pre obrázok (dôležité pre SEO), 
  zmena poradia obrázkov, 
  úprava vzhľadu fotogalérie – určenie počtu obrázkov na jednej stránke, počet stĺpcov na stránku, veľkosť obrázkov
 • formulár, kontaktný formulárFormulár – tvorba kontaktného formulára, objednávkového formulára,...
  Funkcie:

  vkladanie rôznych typov polí (krátky text, dlhý text, zaškrtávacie políčko, výberové menu, e-mail, hlavička, dátum, súbor), 
  zoznam odoslaných formulárov, 
  možnosť odoslania vyplneného formulára aj na Váš email.
 • blok novinkyNovinky – nástroj na písanie článkov, vytvorenie vlastného blogu 
  Funkcie:
  vytvorenie článku (obsahuje nástroje textového editora, nadpis, nastavenie dátumu pridania a zobrazenia, vloženie anotácie článku),
  alternatívne príspevky (odkazy na články s podobným alebo nadväzujúcim obsahom), 
  SEO – možnosť vložiť Nadpis, Kľúčové slová a Popis ku každému článku, 
  Komentáre k článkom (možnosti nastavenia - aktivácia / deaktivácia, viditeľné komentovanie, povolené len pre registrovaných), 
  nastavenie vzhľadu blogu (počet príspevkov na stránku, aktivácia / deaktivácia políčok autor, dátum, vytlačiť stránku, Like/Zdieľať), 
  možnosť odoslania upozornenia na nový komentár na Váš e-mail
 • anketyAnkety –vytvorenie ankety, svojim zákazníkom môžete položiť v jednej ankete jednu otázku. Maximálny počet odpovedí, ktoré budú mať respondenti na výber je 10. Výsledky ankety sa zobrazujú tak na verejnej stránke, ako u Vás v administrácii.
 • dynamický banner Dynamický banner - nástroj na vytvorenie pútavých bannerov, ktoré môžete umiestniť do hlavičky webu alebo kdekoľvek na stránku. Je možné pridať ľubovoľný počet obrázkov, ktoré sa budú efektne striedať.
 • blok Kniha návštev Kniha návštev – v návštevnej knihe sú príspevky viditeľné pre všetkých. Skvelý nástroj na verejnú komunikáciu s návštevníkmi stránky.
  Funkcie
  nastavenie počtu príspevkov na stránku, 
  poradie príspevkov,  
  vyžiadanie e-mailu návštevníka - aktivácia/deaktivácia, 
  zasielanie upozornenia o novom príspevku na Váš e-mail
 • rozcestníkRozcestník –vďaka rozcestnku vložíte na stránku odkazy na ďalšie podstránky. Využitie: sprehľadnenie stránky, e-shopu, zahustenie stránky kľúčovými slovami. 
  Funkcie:  
  možnosť vytvoriť obrázkové alebo textové odkazy, 
  nastavenie vzhľadu – počet stĺpcov s odkazmi a veľkosť obrázkov, 
  vloženie tag Title pre odkaz, titulku a alternatívneho textu pre obrázok
 • obsah kategórieObsah z – pomocou bloku Obsah z na stránku vložíte ľubovoľný blok z inej stránky bez nutnosti kopírovania blokov alebo vytvárania nových, identických blokov. Využijete ho v prípade, že potrebujete zobraziť rovnaký obsah na viacerých stránkach webu.

 

Rozšírené

 

 • vybraný produkt z kategórieProdukt z –vďaka bloku Produkt z dokážete vložiť na stránku ľubovoľné produkty z rôznych kategórií. Vhodné na vytvorenie ponuky akciového tovaru, výpredaju, nových produktov, atď.  
  Funkcie:  
  výber zobrazenia – v hlavnom obsahovom stĺpci ako zoznam, mriežka alebo tabuľka, v postrannom stĺpci – jeden stĺpec, jednoduchý zoznam
 • obsah kategórieObsah kategórie – na stránke zobrazíte všetky produkty z vybranej kategórie. Slúži na umiestnenie produktov vybranej kategórie z e-shopu na stránky (obsah sekcie Produkty do sekcie Stránky v administrácii).
 • blok PresmerovaniePresmerovanie –nastavenie presmerovania web stránky na inú stránku buď v rámci Vášho webu, alebo na úplne inú URL adresu.
 • HTML kódHTML kód – slúži na vkladanie HTML kódov. Je alternatívou k vkladaniu kódov pomocou bloku Text – ikonka ZDROJ.
 • FAQFaq – vytvorenie zoznamu často sa vyskytujúcich otázok (napr. ohľadom nákupu, registrácie, dodacích podmienok, reklamácie tovaru) a odpovedí na ne. 
  Funkcie:
  kategórie otázok, 
  možnosť vložiť Nadpis, Kĺučové slová a Popis ku každej otázke, 
  fotogaléria k otázke
 • blok NadpisNadpis – vložením bloku Nadpis získate pre podstránku nadpis H2 (čo je významné pre SEO - optimalizáciu pre vyhľadávače).

 

Widgety

 • facebook like boxFacebook – vloženie Facebook Like boxu na stránku. 
  Funkcie:  
  nastavenie vzhľadu boxu – šírka, výška, svetlé alebo tmavé prevedenie, 
  možnosti zobrazenia - príspevky, fanúšici, hlavička
 • mapy z google mapsMapy Google – vloženie mapy z GoogleMaps na stránku. 
  Funkcie:  
  možnosť vložiť na mapu viacero bodov (miest), 
  nastavenie mapy – veľkosť, zoom mapy, prednastavený typ mapy (mapa, satelitné, hybridné, terén),nastavenie stredu mapy (výberom niektorého zo zadaných bodov),výber zobrazenia ovládacích prvkov mapy (typ, priblíženie,mierka,...)
 • youtube videoYouTube video – vloženie videa z YouTube.com na stránku. 
  Funkcie:
  nastavenie vzhľadu videa (šírka, výška, farba), 
  automatické prehrávanie,
  zobrazenie ovládacích prvkov
 • Twitter boxTwitter Box – vloženie Twitter boxu na stránku.