Ochrana formulárov CAPTCHA

Ochrana formulárov captcha slúži na ochranu voľných formulárov a knihy návštev na vašej webstránke pred vypĺňaním a odosielaním rôznymi automatizovanými nástrojmi, ktoré by do formulárov alebo knihy návštev mohli umiestňovať nevyžiadanú reklamu, či odkazy na pochybné stránky.

 

Možnosti ochrany formulárov CAPTCHA

Systém Inteo využíva možnosť ochrany formulárov reCAPTCHA od spoločnosti Google. Momentálne je možné aktivovať jednu z 2 verzií ochrany formulárov.


upozornenie
UPOZORNENIE: od 31. marca 2018 ukončuje Google podporu reCAPTCHA v1.   
Odporúčame preto vybrať si verziu reCAPTCHA v2 alebo Invisible reCAPTCHA.

 

1. reCAPTCHA v2 – namiesto textu zobrazuje tlačítko Nie som robot. Po kliknutí na toto tlačítko sa v závislosti od aktuálneho prihlásenia návštevníka do Google účtu buď totožnosť overí, alebo sa zobrazí hádanka, ktorú je nutné vyriešiť pre overenie návštevníka:

reCAPTCHA v2 – namiesto textu zobrazuje tlačítko Nie som robot

 

2. Invisible reCAPTCHA – je špeciálna forma overovania formulárov. Pri formulári sa nezobrazuje žiadne tlačítko ani text, ktorý je nutné opísať. Overovanie sa vykonáva na základe kliknutia na tlačidlo pre odoslanie formulára. Ak je návštevník overený, je prihlásený vo svojom Google účte, formulár sa odošle bez akýchkoľvek otázok. V prípade, že návštevník overený nie je, zobrazí sa hádanka, ktorú je nutné vyriešiť pre overenie, že sa nejedná o automatizovaný nástroj:

Invisible reCAPTCHA

UPOZORNENIE: Pre zabezpečenie ochrany formulárov pomocou možností reCAPTCHA v2 a Invisible reCAPTCHA je nutné mať zriadený účet v Google (postačí aj emailový účet gmail).

UPOZORNENIE: Ak budete využívať možnosť Invisible CAPTCHA, musíte o tejto skutočností zákazníkov informovať. Informáciu o využívaní tejto služby môžete uviesť buď v pätičke stránky, alebo v obchodných podmienkach.

 

Aktivácia ochrany formulárov CAPTCHA

1. V administrácii systému INTEO aktivujete ochranu formulárov captcha v sekcii Nastavenia > Všeobecné > Kontrolný kód zmenou položky Ochrana formulárov captcha z vypnuté na požadovanú možnosť

Aktivácia formuláru

UPOZORNENIE: V prípade, že túto položku v nastaveniach necháte v stave Vypnuté, nebude fungovať ochrana formulárov captcha v žiadnom bloku Formulár ani v prípade, že bude vo vlastnostiach bloku nastavená ochrana formulárov ako aktívna.

2. V prípade voľby možnosti reCAPTCHA v2 alebo Invisible reCAPTCHA vyplňte polia:

  1. Captcha kľúč stránky – políčko Site key z nastavení Google
  2. Captcha Privátny kľúč – políčko Security key z nastavení Google

Vloženie kľúčov z nastavení Google

Ako získať kľúče pre tieto možnosti sa dozviete v časti návodu: Získanie kľúčov pre aktiváciu reCAPTCHA v2 a Invisible reCAPTCHA

3. V políčku formuláre zakliknite všetky možnosti, kde chcete ochranu formulárov používať

4. Aktiváciu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť

Potvrdenie aktivácie

Získanie kľúčov pre aktiváciu reCAPTCHA v2 a Invisible reCAPTCHA

1. Prihláste sa do vášho Google účtu. Postačí aj prihlásenie do Gmailu.
2. Navštívte nasledovný odkaz: https://www.google.com/recaptcha/admin
3. Vo formulári Register a new site vyplňte do poľa Label váš názov, pod ktorým budú kódy pre recaptcha vedené.
4. Vo výberovom poli Choose type of reCAPTCHA vyberte možnosť spôsob reCAPTCHA ochrany, ktorý budete využívať. Voľba musí byť rovnaká ako v nastaveniach v systéme Inteo
5. Do poľa domains napíšte všetky adresy vašej stránky vrátane pôvodnej adresy v tvare mojweb.floxi.sk a adries s a bez www. V prípade, že jazykové verzie stránky fungujú na vlastných doménach, napíšte do zoznamu aj tieto domény (napríklad: mojweb.sk, www.mojweb.sk, mojweb.cz, www.mojweb.cz...). V prípade, že chcete kód využiť aj pre iné stránky, vložte sem aj adresy domén danej stránky. V prípade potrieb je toto pole možné editovať v budúcnosti.
6. Prečítajte si a odsúhlaste podmienky používania zakliknutím políčka Accept the reCAPTCHA Terms of Service.
7. Kliknite na tlačidlo Register.

Registračný formulár

Po registrácii nie je nutné vykonávať kroky implementácie 1 a 2 (Step 1, Step 2). Modul pre správne fungovanie ochrany formulárov CAPTCHA je v systéme implementovaný. Zo zobrazenej stránky budete potrebovať iba kódy uvedené v Keys.

Obsah políčka Site key prekopírujte do administrácie Inteo do políčka Captcha kľúč stránky.
Obsah políčka Secret key prekopírujte do administrácie Inteo do políčka Captcha Privátny kľúč.

Kľúče skopírujte do FLOXu