Platobný systém VISA/MC - GP WebPay (PayMUZO)

GP WebPay umožňuje platbu kartou pre SLSP, ČSOB, Raiffeisenbank, Komerční banku, Českou spořitelnu a UniCreditBank.

Po uzavretí zmluvy s Global Payments Europe (GPE) v uvedených bankách, prichádza k aktivácii služby, vygenerovaniu certifikátov a podpísaniu zmluvy s Pay Muzo.

Po implementácii môžu zákazníci na vašom webe platiť za tovar aj kartami VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro.

Registrácia a získanie bezpečnostného kľúča GP WebPay

1. Pri podpise zmluvy s GP WebPay získate prístup do testovacieho prostredia ich systému. V ňom je potrebné vygenerovať súkromný testovací kľúč.

Súkromný kľúč je základom bezpečnosti systému GP WebPay. Tento kľúč je vo vašom výhradnom vlastníctve a je nutné maximálne dodržiavať bezpečnostné požiadavky na jeho utajenie:

  • uchovávať ho na bezpečnom mieste,
  • vždy ho mať zabezpečený heslom,
  • ak dôjde k zverejneniu hesla, je nutné získať (vygenerovať) kľúč nový a o kompromitácii informovať všetky subjekty využívajúce overovanie identity pomocou jeho verejnej časti.

 

2. Získanie súkromného kľúča

Súkromný kľúč sa dá získať niekoľkými spôsobmi. Pre komerčné využitie, popr. pre komunikáciu s verejnou správou, je nutné kľúč získať od uznávanej certifikačnej autority.

Na účely prevádzky systému GP webpay je dostačujúca jeho získanie prostriedkami dostupnými v GP WebPay.

Grafické rozhranie pre správu objednávok Portál GP webpay má v sebe zakomponovanú správu súkromných a verejných kľúčov jednotlivých e-shopov. Ktorej súčasťou je aj možnosť vygenerovania súkromného kľúča prostredníctvom webového prehliadača.

sprava kluca

Ponuka umožňuje užívateľovi vytvoriť súkromný kľúč. 

 • Po stlačení tlačidla "Vytvořiť" sa zobrazí formulár, do ktorého používateľ zadá zvolené heslo k súkromnému kľúču.
 • Dĺžka hesla musí byť aspoň 8 znakov, je potrebné použiť aspoň 3 z týchto typov znakov:
  • veľké písmeno
  • malé písmeno
  • číslice
  • špeciálny znak.

Vytvánie kľúča

 • Po stlačení ďalšieho tlačidla "Vytvořiť" sa vytvorí súkromný kľúč (súbor "gpwebpay-pvk.key") a užívateľ je vyzvaný k jeho uloženiu (napr. na pevný disk počítača).

pozor Po otestovaní platobnej brány bude potrebné vytvoriť kľúč pre ostrú prevádzku v produkčnom prostredí systému GP WebPay.

Implementácia GP WebPay do Intea

1. V prvom rade musíte vygenerovaný testovací kľúč (súbor) zaslať na eshop@kros.sk a naši technici ho nastavia do Intea.

2. Ďalej v sekcii NASTAVENIA / PLATOBNÉ BRÁNY vyberte GP WebPay.
GP WebPay strom


Zakliknite políčko AKTÍVNE a vyplňte implementačné údaje - obchodník a heslo (tieto údaje vám poskytla banka).

V nastaveniach Intea ešte nastavte banku, ktorá vám GP WebPay poskytla a režim ponechajte TESTOVACÍ.

Kliknite vpravo dole na ULOŽIŤ.

GP WebPay aktivácia

3. Pre uskutočnenie testovacie platby musíte ešte nastaviť jej previazanie na platbu:

V NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / PLATBY. Vytvorte novú platbu, ktorá bude niesť názov platobnej brány (napr. platba kartou).

Zvoľte menu a cenu za platbu podľa vlastného uváženia. Dôležité je, aby ste v riadku PLATOBNÁ BRÁNA vybrali GP webpay.
Novú platbu uložte.

webpay nová platba

4. Vykonajte test platby podľa pokynov GP WebPay. V podkladoch (emailu) od GP WebPay dostanete číslo testovacej karty, ktorú použijete.

5. Po úspešnom teste odošlite žiadosť o prepnutie do ostrej prevádzky na email pwebpay@gpe.cz.

6. GP WebPay vám vytvorí prístup do produkčného prostredia ich systému. V ňom je potrebné vygenerovať si znovu certifikát (kľúč) už pre ostrú prevádzku.

7. Nový súkromný kľúč opäť pošlite nám. Nahráme ho do koreňa FTP domény.

pozor Prosíme vás o zaslanie NOVÉHO kľúča. Súbor bude mať rovnaký názov ako testovací kľúč, preto môže dôjsť k zámene. Pošlite nám ten, ktorý ste vytvárali v produkčnom prostredí.

8. Vráťte sa v Inteu na sekciu NASTAVENIA / PLATOBNÉ BRÁNY, vyberte GP WebPay.

9. Vyplňte implementačné údaje - obchodník a heslo (tieto údaje vám poskytla banka), vyberte banku a nastavte mód na OSTRÝ. Nastavenie uložte.

Ak je platobná brána v Inteu aktívna a funkčná, táto možnosť platby bude po uložení dostupná pre vašich klientov v objednávkovom formulári.

tip Najčastejšie chyby pri vykonávaní platobnej brány

 • Zle nastavené heslo pre súkromný kľúč.
 • Zámena testovacieho a produkčného kľúča (pre ostrú prevádzku).
 • Nastavenie meny pri vytváraní novej platby, ktorú nemáte povolenú od GP WebPay.

GP WebPay a jazykové verzie

Platobnú bránu nie je možné nastaviť pre určitý jazyk. Jazyk platobnej brány sa mení automaticky podľa nastaveného jazyka v prehliadači zákazníka.